BTW-teruggave zonnepanelen, hoe werkt dat?

Als je zonnepanelen op je huis laat installeren, dan betaal je over de aanschaf en de installatie 21% BTW. Dat is veel geld. Daarom is goed om te weten dat je die betaalde BTW kunt terugvragen bij de Belastingdienst. Hoe je dat doet? Daar gaat dit artikel over. We hebben het hier alleen over particulieren. ZZP’ers en eenmanszaken blijven buiten beschouwing.

Je wordt ondernemer

Als je met je zonnepanelen stroom teruglevert aan het elektriciteitsnet, dan wordt je door de Belastingdienst als kleine ondernemer gezien. Dat werkt twee kanten op. Voor de stroom die je aan het net teruglevert, ontvang je een compensatie, waarover je BTW moet betalen. Die BTW is echter een relatief laag percentage. Dat is de ene kant. De andere kant is, dat je de BTW die je betaalt voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen kunt terugvragen. Daarbij dien je er rekening mee te houden dat:

  • De facturen van de aanschaf en de installatie op jouw naam dienen te staan. Ze mogen ook op naam van je partner staan als er sprake is van een (beperkte) gemeenschap van goederen.
  • Een overeenkomst met de elektriciteitsleverancier nodig is voor de elektriciteitslevering. Die dient op jouw naam te staan op het moment dat de zonnepanelen worden aangeschaft.
  • In de offerte van de zonnepanelen en/of de regeling met de elektriciteitsleverancier dient het totale vermogen van de zonnepaneelinstallatie te staan. Dat kan ook zijn in de technische specificatie van de panelen.

Je kan zo onder de kleineondernemersregeling (KOR) vallen, maar niet als je omzet per kalenderjaar hoger dan € 20.000 is. Wat echter niet erg waarschijnlijk is. Meer informatie over de KOR vind je in de volgende paragraaf.

Kleineondernemersregeling (KOR)

De KOR is een ontheffing van BTW. Als je voldoet aan de voorwaarden en voor de KOR gaat, dan hoef je geen BTW meer in rekening te brengen bij je klanten. In het geval van particulieren zal daar echter normaliter geen sprake van zijn. Je doet een keer aangifte, waarmee je de BTW terugvraagt. Na het jaar dat je het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ hebt opgestuurd naar de Belastingdienst, kan je tenminste 3 jaren geen teruggaaf van BTW meer verzoeken. Dat is ook van toepassing als je in die periode meer zonnepanelen wilt plaatsen, een omvormer wilt aanschaffen of voor onderhoud. In het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ geef je aan of je wilt gebruikmaken van de KOR. Als je daarvan niet gebruikmaakt, dan dien je per kwartaal een aangifte van BTW te doen en te betalen. Onder bepaalde voorwaarden kan dat jaarlijks. Voor latere investeringen in je zonnepaneelinstallatie kan je nu wel de BTW terugvragen.

Registratie bij de Belastingdienst

Je vult het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ in en stuurt dat op naar de Belastingdienst. Zo heb je je als ondernemer aangemeld. Vraag ook onmiddellijk voor het jaar volgend op de aanschaf van de zonnepanelen een ontheffing aan van administratieve verplichtingen. Voor die verplichtingen kan voor het jaar van de aanschaf echter geen vrijstelling worden verkregen.

Afwachten antwoord Belastingdienst

Binnen een termijn van tien werkdagen krijg je van de Belastingdienst een brief terug met als onderwerp ‘Vaststelling belastingplicht’. In die brief vind je een BTW-nummer ​en een bevestiging dat je nu geregistreerd staat als ondernemer. Ook krijg een brief met de gegevens om in te loggen om de aangifte digitaal te kunnen doen.

BTW-aangifte doen

Na de registratie kan je de BTW-aangifte doen. Dat dien je wel te doen uiterlijk 6 maanden na het aflopen van het kalenderjaar waarin je de aanschaf van zonnepanelen hebt gedaan. Je dient daarvoor een bankrekeningnummer op te geven. Met de ontvangen kan je inloggen en vervolgens de aangifte online doen. Het geld dat je terugontvangt, is de betaalde BTW met daar vanaf getrokken een vast bedrag, het forfait genoemd.

Leave a Reply

Your email address will not be published.